Trang chủ Bảng giá

Bảng giá

1. Dịch vụ chữ ký số MOBIFONE CA trên Token

1.1 Khách hàng tổ chức doanh nghiệp

Giá dịch vụ (đã bao gồm VAT)
Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá đăng ký mới dịch vụ (VNĐ) 1.552.100 2.329.850 2.642.650
Giá gia hạn dịch vụ (VNĐ) 1.084.600 1.862.350 2.472.650

1.2 Khách hàng cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức

Giá dịch vụ (đã bao gồm VAT)
Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá đăng ký mới dịch vụ (VNĐ) 748.000 1.028.500 1.309.000
Giá gia hạn dịch vụ (VNĐ) 467.000 748.000 1.028.500
  • Giá dịch vụ đã bao gồm VAT
  • Giá đăng ký dịch vụ  đã bao gồm phí thiết bị Token
  • Giá thết bị Token bán lẻ là 550.000 VNĐ đã bao gồm VAT
  • Trường hợp thiết bị token hỏng trong điều kiện bảo hành, khách hàng được cấp lại Dịch vụ MOBIFONE CA trên Token không thu phí. Trường hợp khách hàng đề nghị cấp lại (dịch vụ và token) không thuộc điều kiện bảo hành hay gia hạn, khách hàng phải mua mới thiết bị Token và bảo lưu gói dịch vụ đang còn hạn sử dụng

2. Dịch vụ chữ ký số MOBIFONE CA trên SIM PKI

2.1 Khách hàng tổ chức doanh nghiệp

Giá dịch vụ (đã bao gồm VAT)
Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá đăng ký mới dịch vụ (VNĐ) 599.000 1.099.000 1.599.000
Giá gia hạn dịch vụ (VNĐ) 539.000 989.000 1.439.000

2.2 Khách hàng cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức

Giá dịch vụ (đã bao gồm VAT)
Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá đăng ký mới dịch vụ (VNĐ) 399.000 699.000 999.000
Giá gia hạn dịch vụ (VNĐ) 359.000 629.000 899.000
  • Giá dịch vụ đã bao gồm VAT
  • Trong trường hợp khách hàng mất sim, hỏng sim thì sẽ thực hiện cấp mới theo giá sim PKI quy định: 99.000 đồng/ sim, và được cấp lại dịch vụ MOBIFONE CA trên di động không thu phí (thời gian sử dụng giữ nguyên theo gói đăng ký tại thời điểm trước khi mất/ hỏng sim)

GỬI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ/GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ

đăng ký ngay