Trang chủ Hỗ trợ

Hỗ trợ

 • SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ AN TOÀN? Download
 • Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trong khai thuế và nộp bảo hiểm xã hội Download
 • HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TIỆN ÍCH TRÊN CÔNG KÊ KHAI TRỰC TUYẾN BHXH MD5:774DFD1BF97183E6D54E8A80EF820FBA Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN TRANG TRA CỨU C12 BHXH HỒ CHÍ MINH MD5:22F554C8D72BA06C448902ED25B2B76E Download
 • HƯỚNG DẪN LẤY THÔNG TIN TÀI KHOẢN HẢI QUAN VNACCS MD5:0865c5ec285e95ef89b1c51fd8103938 Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ỦY QUYỀN TRÍCH NỢ TRÊN HỆ THỐNG 24/7 MD5:1090CC494A1DAD90B3CADBA07B6A852 Download
 • Hướng dẫn cài đặt chữ ký số trên SIMPKI MD5: a9073e35a2b6f7f766df4fa6753fd316 Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MD5:f8f4106ab56b146be457f18a6d6b55b6 Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VỚI HẢI QUAN MD5:daf330f2a3764c76becdde345d59ea9a Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI MD5:b3ec0dfd435730f47543b2c6da937d1c Download
 • Hướng dẫn cài đặt chữ ký số bằng Token MD5:44c731b3fbfb81fe3194c6b9c0cb9116 Download
 • Hướng dẫn cập nhật chữ ký số lên thuế MD5:94b6c7d594bee42a68d7907b68f1090c Download
 • Hướng dẫn đăng ký chữ ký số lên cơ quan Thuế MD5:c8f1488ba44d9cd785190764fc902936 Download

Đăng ký chữ ký số bảo hiểm xã hội

 • HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TIỆN ÍCH TRÊN CÔNG KÊ KHAI TRỰC TUYẾN BHXH MD5:774DFD1BF97183E6D54E8A80EF820FBA Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN TRANG TRA CỨU C12 BHXH HỒ CHÍ MINH MD5:22F554C8D72BA06C448902ED25B2B76E Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI MD5:b3ec0dfd435730f47543b2c6da937d1c Download

Đăng ký chữ ký số Hải Quan

 • HƯỚNG DẪN LẤY THÔNG TIN TÀI KHOẢN HẢI QUAN VNACCS MD5:0865c5ec285e95ef89b1c51fd8103938 Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ỦY QUYỀN TRÍCH NỢ TRÊN HỆ THỐNG 24/7 MD5:1090CC494A1DAD90B3CADBA07B6A852 Download
 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VỚI HẢI QUAN MD5:daf330f2a3764c76becdde345d59ea9a Download

Đăng ký chữ ký số trên hóa đơn điện tử

 • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MD5:f8f4106ab56b146be457f18a6d6b55b6 Download

Đăng ký chữ ký số trên thuế điện tử

 • Hướng dẫn cập nhật chữ ký số lên thuế MD5:94b6c7d594bee42a68d7907b68f1090c Download
 • Hướng dẫn đăng ký chữ ký số lên cơ quan Thuế MD5:c8f1488ba44d9cd785190764fc902936 Download

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số

 • Hướng dẫn cài đặt chữ ký số trên SIMPKI MD5: a9073e35a2b6f7f766df4fa6753fd316 Download
 • Hướng dẫn cài đặt chữ ký số bằng Token MD5:44c731b3fbfb81fe3194c6b9c0cb9116 Download
đăng ký ngay