Trang chủ Chữ ký số Chữ ký số cho doanh nghiệp

Chữ ký số

Chữ ký số cho doanh nghiệp

Chữ ký số cho doanh nghiệp là chữ ký trên môi trường điện tử, có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức, doanh nghiệp. Hiện nay, chữ ký số doanh nghiệp được coi như một công nghệ xác thực, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động giao dịch qua Internet. Bên cạnh đó, trong Luật doanh nghiệp năm 2020 ghi nhận con dấu của doanh nghiệp được tồn tại dưới 2 hình thức. Cụ thể: Con dấu của doanh nghiệp được làm ở cơ sở khắc dấu và dấu của doanh nghiệp dưới hình thức của chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Quy định đã chính thức công nhận chữ ký số là con dấu của doanh nghiệp.

Chữ ký số cho doanh nghiệp

Những thông tin bắt buộc cần có trong chữ ký số cho doanh nghiệp

  • Tên của tổ chức, doanh nghiệp
  • Số hiệu chứng thư số (Serial number)
  • Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số
  • Khóa công khai của chứng thư số
  • Tên của Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho doanh nghiệp
  • Chứng thư số của Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Lợi ích của chữ ký số MobiCA mang lại

Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, các tổ chức, doanh nghiệp luôn cần có chữ ký số là công cụ thiết yếu để ký kết các hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử,… Cụ thể, các ứng dụng của chữ ký số có thể được nêu ra như sau:

Chữ ký số cho doanh nghiệp để kê khai và nộp thuế qua mạng

Doanh nghiệp, công ty sử dụng chữ ký số để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai thuế hải quan điện tử, lĩnh vực ngân hàng điện tử, giao dịch chứng khoán môi trường điện tử, cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan hành chính… mà sẽ không phải in các tờ kê khai, đóng dấu đỏ của công ty.

Hóa đơn điện tử hợp lệ phải có chữ ký điện tử

Trong quá trình doanh nghiệp thực hiện khai bảo hiểm xã hội điện tử, doanh nghiệp cần sử dụng chữ ký số để thực hiện việc đăng ký giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam, nộp hồ sơ tới cơ quan BHXH sau khi đã hoàn thành các bước nhập liệu để hoàn thành hợp lệ các thủ tục chữ ký số.

Chữ ký số công ty dùng để ký hợp đồng với đối tác trực tuyến

Một trong những sự tiện lợi của chữ ký số cho doanh nghiệp là các doanh nghiệp, tổ chức sẽ có thể dùng chữ ký số để ký hợp đồng với các đối tác để làm ăn trực tuyến mà không cần gặp nhau. Tất cả mọi việc được rút gọn vào việc ký vào file văn bản hợp đồng và gửi qua email.

Ưu điểm của công cụ này là tính bảo mật và xác thực cao, sử dụng mọi lúc và mọi nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại…

=> XEM THÊM:

 

 

 

 

đăng ký ngay