Trang chủ Hỗ trợ Đăng ký chữ ký số bảo hiểm xã hội

Đăng ký chữ ký số bảo hiểm xã hội

  • HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TIỆN ÍCH TRÊN CÔNG KÊ KHAI TRỰC TUYẾN BHXH MD5:774DFD1BF97183E6D54E8A80EF820FBA Download
  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN TRANG TRA CỨU C12 BHXH HỒ CHÍ MINH MD5:22F554C8D72BA06C448902ED25B2B76E Download
  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI MD5:b3ec0dfd435730f47543b2c6da937d1c Download
đăng ký ngay